Sorteren en recycleren van huishoudelijk afval

De SICA (SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’HYGIÈNE PUBLIQUE DU CANTON DE CAPELLEN) is opgericht in 1958.

Het syndicaat had tot taak de inzameling van huishoudelijk afval te organiseren en uit te voeren in de gemeenten die er toen bij aangesloten waren. Later, in 1969, werden de inzameling van grofvuil en de straatreiniging aan deze taak toegevoegd. Sinds 1992, met de invoering van de groene vuilnisbak en de opening van het composteerstation in Mamer, is SICA voortdurend in beweging. Het doel is de burgers van de aangesloten gemeenten moderne diensten op het gebied van afvalverwijdering aan te bieden: recyclingcentrum, ophaling aan huis en composteringscentrum.

De uitdaging

In het kader van de bouw van de nieuwe gebouwen van de SICA eiste de architect buitendeuren met brand- en rookwerendheid van EI1-60 S of EI2-120 S volgens EN1634-1 en inbraakwerendheid volgens EN1627-1630.
Sommige deuren moesten zeer groot zijn (+/- 2,6m x 3m) en toch aan de normen voldoen. Vanwege het risico van condensatie op de deuren, als gevolg van de temperatuurverschillen tussen binnen en buiten, werd speciale aandacht besteed aan de thermische isolatie. De buitendeuren moesten allemaal een thermische onderbreking hebben in aanvulling op de veiligheidsprestaties.

Jaar van samenwerking

2021 en 2022

De Heinen-oplossing

Heinen fabriceert al haar deuren volgens het Metal+ concept. Alle deuren hebben een robuuste kokerstructuur, ongeacht de uitvoering. Om grote afmetingen te bieden die voldoen aan de normen (brand en inbraak), is deze kokerstructuur verstevigd met stalen stijlen en dwarsbalken, waardoor de stijfheid van het deurblad behouden blijft, ongeacht de afmetingen.

Om de thermische onderbreking te garanderen, heeft Heinen een thermische onderbreking van het kozijn gemaakt via ponsopeningen. Bovendien wordt een thermische onderbreking in het kozijn gecreëerd door een fysieke scheiding van de mortel.

Kerncijfers

Meer dan 75 buitendeuren, sommige zeer groot!