Mechanische weerstand Mechanische weerstand EN 1192

Drie kenmerken zijn van belang voor de levensduur van een deur:

  • De Long Life+-bescherming
  • De gebruiksfrequentie
  • De mechanische weerstand

Deze kenmerken verzekeren dat de deur zijn functionaliteit en compartimenteringsfunctie behoudt, ook in geval van schokken, belastingen en torsies.

Wat als een deur zijn functie als deur niet meer kan vervullen? Stel dat u een goede inbraak- of brandwerende deur hebt, die niet meer goed afsluit: dan vervult de deur haar compartimenteringsfunctie niet meer.

Als de deur haar functie als deur niet meer naar behoren vervult, en misschien niet meer goed sluit of afsluit, verliest ze ook haar brandwerende, inbraakwerende, akoestische (of andere) prestatie(s)

De beveiligingseigenschappen van een deur zijn belangrijk, maar worden doorgaans slechts zelden op de proef gesteld (bij brand, poging tot inbraak enz.), terwijl de mechanische weerstand een permanente troef vormt.

Prestatietabel

Normen EN 1192 EN 947

Verticale hoekbelasting

EN 948

Statische torsie

EN 949

Schok met een zacht en zwaar voorwerp

EN 950

Schok met een hard voorwerp

Symbolen M MA MB MC MD
Werkingsmodus Mechanische weerstand tegen een verticale hoekbelasting Mechanische weerstand tegen een statische torsie Mechanische weerstand tegen een schok met een zacht en zwaar voorwerp Mechanische weerstand tegen een schok met een hard voorwerp
Mechanische weerstand van een Heinen-deurWeerstandsklasse

Heinen

Klasse van mechanische weerstand M:
M1

M2

M3

M4

400 N

600 N

800 N

1000 N

200 N

250 N

300 N

350 N

30 J

60 J

120 J

180 J

1,5 J

3 J

5 J

8 J

Verbeterde mechanische weerstand M+*
M+5

M+6

M+7

1400 N

1800 N

2000 N

500 N

700 N

1500 N

240 J

300 J

500 J

15 J

25 J

40 J

*Verdere klassen uitsluitend in STS 53

Europese normering voor mechanische sterkte-eisen EN 1192

De Norm

De Europese richtlijn EN 1192 ‘Deuren – Classificatie van sterkte-eisen’ biedt een middel tot classificatie van de prestaties van deurbladen, kozijnen, deurelementen en samengestelde deurelementen naargelang hun weerstand tegen verticale belasting, statische torsie, schokken met een zacht en zwaar voorwerp en schokken met een hard voorwerp. Bijzondere eisen zoals die met betrekking tot inbraakwerendheid of de veiligheid inzake beglazing komen niet aan bod in deze richtlijn.

Verbeterde mechanische weerstand (VMW)

Een van de basiskenmerken waarmee Heinen zijn Metal+-draaideuren kan uitrusten, is de Verbeterde mechanische weerstand (VMW) van klasse M+7. Deze is erop gericht vroegtijdige veroudering door al of niet opzettelijke schokken te vermijden.

De VMW is gebaseerd op vier tests beschreven in de richtlijn EN 1192:

  • Weerstand tegen verticale hoekbelasting (MA)Op een 90° openstaand deurblad wordt een variabele last uitgeoefend op het punt dat het verst van de scharnieren ligt.
  • Weerstand tegen statische torsie (MB)Loodrecht op het gesloten deurblad wordt een variabele last uitgeoefend, op het laagste punt het verst verwijderd van de scharnieren.
  • Weerstand tegen schokken met een zacht en zwaar voorwerp (MC)Een zachte bol met vaste diameter en massa die opgehangen is aan een kabel, zwaait tegen een verticaal opgesteld deurgeheel.
  • Weerstand tegen schokken met een hard voorwerp (MD)Een harde bol met vaste diameter en massa wordt losgelaten boven een horizontaal opgesteld deurgeheel.
mechanische weerstand

Meer informatie nodig?