Brandwerend – HCM Brandwerend – HCM Niveau N3 : HCM120 / CN240.

Voor de brandwerendheid (1634-1) bestaat er een variant op de genormaliseerde ISO 834-curve. Het gaat om de HCM-curve (‘hydrocarbon modified curve’) die voornamelijk in Frankrijk wordt gebruikt sinds de tragedie in de Mont Blanctunnel in 1999 waar 39 mensen het leven lieten. De curve werd bedacht om de extreem snelle temperatuurstijging aan te tonen die zich voordoet bij branden in ingesloten ruimtes zoals tunnels. Ze wordt voortaan gebruikt om de brandweerstand te garanderen van deuren die in tunnels gebruikt worden.

Nauwelijks enkele minuten na het uitbreken van de brand bereikt de temperatuur de drempel van 1300°C, die constant zal blijven gedurende het verloop van de brandtesten.

Een andere curve volgt grotendeels dezelfde baan. Die werd ontwikkeld in Nederland en wordt gewoonlijk de RWS-curve genoemd, naar de naam van het ministerie van Openbare Werken (‘Rijkswaterstaat’), dat instaat voor het beheer van de autosnelwegen en dus talrijke tunnels in het land.

 

Normatieve belastingscurve HCM + RWS

Koolwaterstof brandkromme volgens de Franse regelgeving

Er werden drie weerstandniveaus voor tunneldeuren bepaald:

Niveau Brandweerstand volgens de gestandaardiseerde ISO 834-curve* Brandweerstand volgens de HCM-curve*
N1 120 minuten
N2 120 minuten 120 minuten
N3 240 minuten 120 minuten

* Succesvolle criteria E (brandwerendheid) en I2 (isolatie)

De tunneldeuren of HCM-deuren van Heinen

De tunneldeuren of HCM-deuren van Heinen voldoen aan de maximale vereisten, namelijk niveau N3: HCM120 / CN240.

Ze zijn beschikbaar op maat, in een enkele of dubbele uitvoering, kunnen gecombineerd worden met andere prestaties zoals geluidsisolerend, inbraakwerend enz. en ze zijn dus geschikt voor meerdere situaties die zich in tunnels voordoen. Indien nodig kunnen de deuren ook voorzien worden van evacuatiemechanismen (antipaniekstangen of -krukken) om te voldoen aan de Europese normen EN 1125 en EN 179.

Prestatiekenmerken naar keuze.

Naargelang uw wensen worden één of meerdere kenmerken toegevoegd aan de robuuste basisdeur METAL+.

Meer informatie nodig?