Kogelwerend Kogelwerend EN 1522-1523 FB1 tot FB7 + FSG BR1 tot BR7 + SG2

Jammer genoeg worden vuurwapens in onze samenleving alsmaar vaker gebruikt als agressiemiddel:

 • handwapens (.44 Magnum, .357 Magnum, Colt …)
 • jachtgeweren (type riotgun)
 • oorlogswapens (kalasjnikovs, karabijnen, machinegeweren …)

Daarom heeft Heinen een assortiment gepantserde deuren ontwikkeld die inbraak- en/of kogelwerend zijn. Deze worden gebruikt in strategische sectoren als:

 • banken
 • de luxesector
 • bij leger en defensie, alsook gevoelige sites als:
 • industriële Sevesobedrijven en sites met nucleaire activiteiten
 • luchthavens
 • ambassades
 • gerechtsgebouwen
 • overheids- en parlementsgebouwen

Trouw aan het concept METAL+ Inside beschikt Heinen over een volledig kogelwerend assortiment, van 9mm-wapens en AK47’s tot 7.62mm-oorlogsgeweren.

We begeleiden onze klanten bij hun keuze van het juiste beveiligingsniveau, rekening houdend met de risico’s en de vuurwapens die beschikbaar zijn op de markt.

Kogelwerendheid zoals omschreven door de norm EN 1522-1523 vereist een resultaatsverbintenis, die erin bestaat dat elke doorgang door de wand verboden is.

Wat wordt onder doorgang begrepen?

Hiermee wordt bedoeld de doorgang van projectielen of een deel ervan en/of het creëren van een opening tussen het aanvalsvlak en het tegenoverliggende vlak.

De volgende gevallen worden als doorgang beschouwd:

 • Doorgang van projectielen of een deel ervan door een testvoorwerp (deur, raam).
 • Uiteenbarsten van de achterzijde van het testvoorwerp door de kogel of een deel ervan, ook al is de kogel aan de achterkant van het testvoorwerp zichtbaar tegengehouden.
 • Creëren van een doorgang door het testvoorwerp, ook al wordt deze doorgang vervolgens weer gesloten.

Kogelwerendheidstests moeten door erkende, officiële laboratoria worden uitgevoerd volgens de procedure omschreven in de norm EN 1522-1523.
De Heinen-deuren worden getest in het laboratorium van het departement wapensystemen en ballistiek van de Koninklijke Militaire School van Brussel (KMS).

Normentabel

Europese richtlijnen EN 1522
EN 1523
Symbolen FB
Weerstandsklassen FB1
FB2
FB3
FB4
FB5
FB6
FB7
FSG
KogelwerendheidWeerstandsklassen
Heinen
FB1
FB2
FB3
FB4
FB5
FB6
FB7
FSG

Download onze documentatie over de normen inzake kogelwerendheid voor een tabel met de gereedschappen en testtijden die gelden voor elke richtlijnklasse!

De Europese kogelwerende normen EN 1522-1523 & En 1063

Momenteel gelden twee Europese richtlijnen als referentie inzake ballistiek. Deze vormen een kader voor tests en classificaties met betrekking tot kogelwerendheid.

Deze normen verschillen op een aantal punten:

 • De bouwelementen die getest worden (veiligheidsglas => EN 1063 / vensters, deuren, luiken en rolluiken => EN 1522-1523).
 • Het symbool waarmee de klassen worden weergegeven (de letters BE voor de norm EN 1063 en FB voor de norm EN 1522-1523).
 • Tests die zich enkel richten op het element zelf (norm EN 1063); extra tests van de dichtingen en structuren (norm EN 1522-1523).

De norm beschrijft tal van parameters voor laboratoriumtests, zodat steeds vergelijkbare testresultaten worden verkregen.

TABEL RICHTLIJNKLASSEN

De classificatie voor beglazing wordt uitgedrukt in BR1 tot BR7 en voor deuren in FB1 tot FB7. Daarnaast bestaan er zogenaamde ‘open’ klassen waar jachtgeweren en bijzondere oorlogswapens onder vallen, zoals de kalasjnikov (klassen FSG, SG2, AK47 …).

Download onze documentatie over de normen inzake kogelwerendheid voor een tabel met de gereedschappen en testtijden die gelden voor elke richtlijnklasse!

DOHE 007 – Classificatie inbraak- en kogelwerendheid

Bestand types : Documentatie

Prestaties : Metal+, Inbraakwerend, Kogelwerend

Producttypes : Enkele draaideur, Dubbele draaideur, Deur in opbouw

Download

Meer informatie nodig?