Geluidsisolerend Geluidsisolerend EN 717-1 : Rw (C ; Ctr) dB (A) 36(-1 ; -2) tot 55 (-2 ; -7)

Akoestische ingenieurs hebben veel belangstelling voor de Heinen geluidswerende deuren. Deze halen prestaties tot en met Rw-waarde van 55dB

Dankzij de kwaliteit van de Heinen deurgehelen blijft de akoestische prestatie ook behouden na jaren (intens) gebruik.

Discretie, respect voor het privéleven en goede arbeidsvoorwaarden zijn stuk voor stuk factoren die vragen om een omgeving waar geluidshinder moet worden vermeden. Dat is nodig om het imago van het bedrijf te verbeteren, beroepsziekten ten gevolge van lawaai terug te dringen en de werkplek aantrekkelijker te maken.

Heinen akoestische deuren worden volop toegepast in concertzalen, culturele centra, politiekantoren en productieomgevingen

Met dit doel voor ogen ontwikkelde Heinen zijn bekende geluidwerende deuren: 7 cm dik met extra vlakke of inklapbare drempels die zwaar verkeer eenvoudig en comfortabel doorgang verlenen.

Tevens heeft Heinen ervoor gezorgd dat de akoestische eigenschappen van deze deuren te combineren zijn met andere functies (brandwerend, inbraakwerend …).

Normentabel

Europese richtlijnen EN ISO 717-1
EN ISO 140-1
Symbolen A
Weerstandsklasse Naargelang de vermelde waarden: Rw (C; Ctr) (dB)
GeluidwerendheidWeerstandsklasse
Heinen
Enkele deuren: Rw 36 tot 55 (beglazing OK)
Dubbele deuren: Rw 44 tot 53

Europese normering voor geluidsisolatie EN ISO 717-1

Geluidsisolatie van een wand

De index R, waarvan de berekening door de norm EN ISO 717-1 is gestandaardiseerd, kenmerkt de geluiddemping van een wand, d.w.z. het verlies bij de transmissie van luchtgeluid. Deze wordt alleen in het laboratorium gemeten en houdt slechts rekening met de directe transmissie (en dus niet met de zijdelingse transmissie!). R wordt uitgedrukt in dB(A). De index wordt gemeten voor het hele bereik van 100 tot 4000 Hz.

De basiscurve (in het blauw) wordt dB per dB verschoven tot de som van de ongunstige waarden (het roze punt onder de groene curve) zo groot mogelijk is, maar nog kleiner dan 10 dB over vijf octaafbanden (32 over 16 tertsbanden).

De Rw-waarde van de wand is de waarde bij 500 Hz van de verschoven (groene) curve.

Voor de hier weergegeven voorbeeldgrafiek is Rw = 40 dB(A).

Er werden twee corrigerende RW-indices gecreëerd om rekening te houden met de kenmerken van de geluidsbron:

  • C is de correctie voor geluidsbronnen met weinig lage frequenties (snel wegverkeer, spelende kinderen, leefactiviteiten …)
  • Ctr is de correctie voor geluidsbronnen met veel lage frequenties (stadsverkeer, vliegtuigen op grote afstand, discotheek …)

De geluidsverzwakkingsindex R van een wand/deur omvat dus drie termen en wordt als volgt uitgedrukt: Rw (C; Ctr)

Voorbeeld: een wand haalt Rw (C; Ctr) = 37(-1; -3).

Dit betekent dat de gewogen verzwakkingsindex 37 bedraagt.

Voor het dempen van stadsverkeergeluid corrigeert Ctr de geluidsisolatie naar beneden tot 34 dB en voor snelwegverkeer corrigeert C de geluidsisolatie naar beneden tot 36 dB.

Als het type geluid (analyse van het geluid) bekend is, kan Heinen de deur zo aanpassen dat de neerwaartse correctie C of Ctr minimaal is. Denk daarbij aan deuren voor een discotheek, een omgeving met veel lage frequenties.

Valeurs caractéristiques de l'isolation acoustique Graphique

Meer informatie nodig?