NAVO en SHAPE

De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie is een intergouvernementele militaire alliantie van 28 Europese en 2 Noord-Amerikaanse landen. De organisatie voert het Noord-Atlantisch Verdrag uit, dat op 4 april 1949 werd ondertekend.

NAVO is een systeem van collectieve veiligheid, waarbij de onafhankelijke lidstaten overeenkomen elkaar te verdedigen in geval van een aanval door een externe partij. Het hoofdkwartier van de NAVO is gevestigd in Brussel, België, terwijl het Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) gevestigd is bij Mons, het hoofdkwartier van Allied Command Operations (ACO).

De uitdaging

Zowel bij de bouw van het nieuwe NAVO-hoofdkwartier als bij de renovatie van de SHAPE-gebouwen in Chièvres was de doelstelling dezelfde: het brandwerend en/of inbraakwerend maken van verschillende gebouwen: administratieve, gevoelige, scholen, opleidingsruimten, universiteiten of technische lokalen (hoog- of middenspanning, datacentrum, enz.). In sommige gevallen was het nodig overeenstemming te vinden tussen Amerikaanse en Europese normen.

De Heinen oplossing

Alle Heinen deuren zijn getest volgens de recentste Europese normering. De aangeboden deuren hebben een brandwerendheid van EI1-30 tot EI1-120 volgens de norm EN1634-1, en een inbraakwerendheid van WK3 tot WK5 volgens de norm EN1627-1630. Een akoestische combinatie is ook vaak vereist voor gevoelige gebouwen. De deuren worden in het algemeen bediend via een elektrisch/gemotoriseerd slot, een positiecontact (open/dicht), een veiligheidsgrendel-sluitcontact, een deurstatuscontact en een seismische sensor. Er moest ook worden voldaan aan dimensionele eisen tot grote afmetingen (+/-3m).

 

Jaar van samenwerking

Al meer dan 20 jaar