Gevangenissen

In theorie is er een verschil tussen gevangenissen voor voorlopige hechtenis en gevangenissen voor veroordelingen. In de praktijk huisvesten de meeste gevangenissen wegens overbevolking zowel veroordeelde gevangenen als gedetineerden in voorlopige hechtenis.

Gesloten gevangenissen hebben volledige bewaking en veiligheidsvoorzieningen, zoals een perimeter, tralies, veiligheidsdetectie, enz. In deze gevangenissen brengen gevangenen het grootste deel van hun tijd in cellen door.

De uitdaging

De combinatie van Europese brandnormen en inbraakprestaties zoals gedefinieerd door de Belgische Justitie zijn de belangrijkste kenmerken van een gevangenisdeur. De AE 20-gevangenisnorm combineert strengere inbraaktests dan de Europese norm EN1627-1630 met de brandprestatie volgens EN 1634-1.
De uitdaging van een dergelijke deur is niet alleen de prestatie, maar ook de duurzaamheid bij intensief gebruik door gevangenen.

Kerncijfers

Meer dan 1000 deuren

De Heinen oplossing

Heinen heeft specifieke deuren ontwikkeld die voldoen aan de eisen van de Belgische gevangenissen, zoals de P1 celdeur (volgens de “Justitie” tests) voorzien van het Justitie slot en een handboeiluik en kijkglas, met :

  • Weerstand tegen een statische druk van 3.5T terwijl de functioneel blijft
  • Gecombineerde brandwerendheid tot EI1-30 volgens EN1634-1
  • 1000 000 openings-/sluitingscycli
  • 15 jaar garantie zonder onderhoudscontract

Jaar van samenwerking

Meer dan 30 jaar ervaring