InbraakwerendInbraakwerend EN 1627-1630 CR2, CR3, CR4, CR5

De term inbraakwerend is eigenlijk niet helemaal correct.

‘Inbraakvertragend’ zou juister zijn. De middelen (inbraakuitrusting) die gebruikt worden om zich toegang te verschaffen tot de beveiligde zone, worden steeds gekoppeld aan de tijd waarover de inbreker beschikt en zijn ervaring.

In 80% van de gevallen proberen inbrekers eerst toegang te krijgen via de deur. De deur is dus het cruciale element in de beveiliging van de buitenschil van een gebouw.

Als stelregel en bij elke soort compartimentering (inbraak-, brand- en geluidwerendheid …) vormen de openingen van een gebouw het zwakke punt.

Drie strategische elementen bepalen het uiteindelijke beveiligingsniveau.

Bij het ontwerp van een beveiliging tegen agressie moeten drie strategische elementen geanalyseerd worden:

1 De agressierisico’s
Vandalisme
Diefstal met braak
Gewapende overval
Fraude
Industriële spionage en sabotage
Oproer
Terrorisme
Enz.
2 De mogelijke agressoren
Opportunist
Occasionele misdadiger
Kleine misdaad
Ervaren misdadiger
Zware criminaliteit
Terrorist
Enz.
3 Het veiligheidssysteem
1. Detectie
2. Analyse
3. Alarm
4. Vertragende schilden
5. Waarschuwing
6. Interventie

DENK EROM dat de zwakste schakel het uiteindelijke veiligheidsniveau bepaalt!

Normentabel

Land Europa Frankrijk
Normen EN 1627
EN 1628
EN 1629
EN 1630
NF P20-551
NF P20-320
Symbolen CR /
Weerstandsklassen CR1 tot CR6 Niv. 5 A
Niv. 5 A, B
Niv. 5 A, B, B+
InbraakwerendheidWeerstandsklasse
Heinen
CR2
CR3
CR4*
CR5**
Niv. 5 A, B
Niv. 5 A, B, B+

* Dubbele deuren: CR2 tot CR4
** Enkele deuren van: CR2 tot CR5

Normen

De norm EN 1627 / 1628 / 1629 / 1630 is de enige referentie op Europees niveau voor de beoordeling van de prestaties van inbraakvertragend schrijnwerk.
Heinen voert al zijn inbraaktests uit in het CNPP (Centre National de Prévention et de Protection), een van de meest gerenommeerde laboratoria in dit verband.

De normen EN 1627-1630 bieden een classificatiesysteem met zes categorieën (1 tot 6, in stijgende graad van inbraakweerstand) en beschrijven de testmethoden om de weerstand te beoordelen van deze elementen tegen een statische en dynamische belasting en tegen manuele inbraakpogingen . De norm EN 1627 beschrijft de voorwaarden voor de tests en de weerstandsklassen.

De tests verlopen in drie fases:

  1. Weerstand tegen een statische belasting (EN 1628)
  2. Weerstand tegen een dynamische belasting (EN 1629)
  3. Weerstand tegen manuele inbraakpogingen (EN 1630)

De norm 1627 beschrijft de middelen (kracht, gereedschap, duur …) die bij de tests van manuele inbraakpogingen aangewend worden om:

  • de deur te openen
  • of een opening te maken die voldoende groot is voor een lichaam van de vermelde afmeting (mangat)

Bij deze test wordt een gereedschapsset die voor elke klasse verschilt, ter beschikking gesteld van de ‘aanvallers’. De aanvallers kunnen een beroep doen op deze gereedschappen alsook op alle werktuigen uit lagere klassen.
De voor een bepaalde klasse vermelde contacttijden vertegenwoordigen de tijd dat het gereedschap in contact is met de deur.
De totale duur van de test bestaat uit de contacttijd, de rusttijd, de observatietijd en de tijd om van gereedschap te veranderen.
De aanvallers hebben vooraf de gelegenheid gekregen om de plannen van de geteste deur te bestuderen en eventuele zwakke punten te identificeren om binnen te dringen. Dat geeft hun een aanzienlijke voorsprong ten opzichte van een reële aanvalssituatie.

Download onze documentatie over de normen inzake inbraakwerendheid voor een tabel met de gereedschappen en testtijden die gelden voor elke richtlijnklasse!

Ontdek onze specifieke toepassingen

Hier zijn enkele voorbeelden van specifieke toepassingen voor dit product