Continue verbetering

Waarde N°1

Dit verwijst naar het proces van progressieve en constante verbeteringen in alle aspecten van een bedrijf. Het is een systematische aanpak voor het identificeren van gebieden die verandering nodig hebben en het implementeren van maatregelen om ze voortdurend te verbeteren.

Wat betekent dit voor mij?

Mijn persoonlijke doel is om me voortdurend te verbeteren door me te richten op de voortdurende ontwikkeling van mijn vaardigheden en kennis. Ik probeer mijn zwakke punten te identificeren en actief te zoeken naar manieren om ze te overwinnen, terwijl ik gebruik maak van mijn sterke punten om mijn prestaties op het werk te verbeteren.

Partnerschap

Waarde N°2

Dit verwijst naar een nauwe samenwerking op lange termijn tussen twee partijen, intern tussen collega’s of extern tussen een bedrijf en een andere partij, zoals een klant, leverancier of partnerorganisatie. Partnerschap is gebaseerd op vertrouwen, samenwerking en gemeenschappelijke doelen, en is gericht op het creëren van een wederzijds voordelige relatie voor alle betrokken partijen.

Wat betekent dit voor mij?

Mijn persoonlijke doel is om sterke partnerschappen op te bouwen binnen en buiten het bedrijf door effectief samen te werken met collega’s, supervisors, andere teamleden of zelfs klanten en leveranciers. Ik streef ernaar om positieve werkrelaties te cultiveren, gebaseerd op vertrouwen, wederzijds respect en open communicatie, om een samenwerkingscultuur te bevorderen.

Betrouwbaarheid

Waarde N°3

Dit verwijst naar het vermogen van een bedrijf om consistent en accuraat te leveren wat het belooft. Een betrouwbaar bedrijf wordt gezien als betrouwbaar en in staat om zijn beloften na te komen op het gebied van kwaliteit, deadlines en prestaties.

Wat betekent dit voor mij?

Mijn persoonlijke doel is om een persoon te zijn op wie mijn collega’s, mijn bedrijf en mijn partners kunnen rekenen. Ik zal ernaar streven om mijn verplichtingen na te komen, deadlines te halen en consistent werk van hoge kwaliteit te leveren. Door mijn reputatie als betrouwbaar persoon te ontwikkelen, zal ik bijdragen aan het versterken van het vertrouwen en de geloofwaardigheid van het bedrijf.

Uitdager

Waarde N°4

Deze term verwijst naar een bedrijf dat de gevestigde normen en praktijken van zijn sector uitdaagt. Een uitdager probeert de status-quo te verstoren door met nieuwe ideeën, innovatieve methoden of een andere aanpak voor het oplossen van bestaande problemen te komen. Ze kunnen ook proberen te concurreren met de dominante spelers in de markt.

Wat betekent dit voor mij?

Mijn persoonlijke doel is om mijn grenzen te verleggen en een uitdagersmentaliteit aan te nemen binnen het bedrijf. Ik wil mezelf voortdurend uitdagen door nieuwe ideeën voor te stellen, innovatieve benaderingen te verkennen en gevestigde praktijken in twijfel te trekken. Ik grijp kansen aan om initiatief te nemen, uit mijn comfortzone te stappen en bij te dragen aan de ontwikkeling van het bedrijf.

Verantwoordelijkheid

Waarde N°5

In de context van bedrijfswaarden verwijst verantwoordelijkheid naar de verplichting van een bedrijf om ethisch te handelen, wet- en regelgeving na te leven en rekening te houden met de impact van zijn activiteiten op de maatschappij en het milieu. Dit omvat verantwoordelijkheid tegenover werknemers, klanten, lokale gemeenschappen en de planeet als geheel.

Wat betekent dit voor mij?

Mijn persoonlijke doel is om me volledig bewust te worden van mijn verantwoordelijkheid als individu binnen het bedrijf. Ik beloof ethisch te handelen, het beleid en de waarden van het bedrijf te respecteren en mijn verantwoordelijkheid te nemen tegenover mijn collega’s, lijnmanagers en de organisatie als geheel. Ik zal me ook bewust zijn van de impact van mijn handelingen op het milieu en de maatschappij, en ik zal zoeken naar manieren waarop ik een positieve bijdrage kan leveren.