Wereldmilieudag : 05 juni

Het doel van Wereldmilieudag is om mensen wereldwijd bewust te maken van de noodzaak om het milieu te beschermen en om positieve actie voor het behoud ervan te bevorderen. Het wordt elk jaar op 5 juni gevierd en is een gelegenheid om wereldwijde milieuproblemen onder de aandacht te brengen en individuen, overheden, organisaties en bedrijven te mobiliseren om actie te ondernemen ten gunste van duurzame ontwikkeling.

 

Heinen Doors zet zich op een aantal manieren in voor het thema van Wereldmilieudag, onder andere door haar certificering in duurzaam ondernemen.  Hier zijn enkele van de manieren waarop we milieuduurzaamheid bevorderen:

  1. Bewustwording van medewerkers: op onze jaarlijkse Green Day willen we het milieubewustzijn vergroten door middel van inspirerende bezoeken. Het doel is om werknemers te informeren over het belang van milieuvriendelijk gedrag.
  2. Energie- en waterverbruik verminderen: we hebben een audit uitgevoerd van ons verbruik en dit in perspectief geplaatst met de productiebelasting. Het doel is om manieren te vinden om energie en water te besparen. Daarnaast moedigen we onze medewerkers aan om energiebesparende praktijken toe te passen, zoals het licht uitdoen als je een kamer verlaat.
  3. Verantwoord omgaan met afval: we hebben geschikte recyclingbakken in kantoren geplaatst en medewerkers bewust gemaakt van goede afvalscheidingspraktijken.
  4. 4. Duurzame mobiliteit aanmoedigen: we moedigen onze werknemers aan om gebruik te maken van duurzame vervoersmiddelen, zoals autodelen, fietsen of lopen. Daarnaast hebben we een beleid voor hybride of elektrische auto’s geïntroduceerd om het gebruik van fossiele brandstoffen zoveel mogelijk te beperken.
  5. Lokale consumptie ondersteunen en aanmoedigen: we hebben ons aankoopbeleid aangepast om waar mogelijk lokale consumptie aan te moedigen.
  6. Communiceren en bewustmaken: we moedigen onze klanten, leveranciers en partners aan om duurzame praktijken toe te passen tijdens onze jaarlijkse evenementen met onze partners, maar ook via communicatiekanalen zoals onze website, onze Facebook-pagina en onze LinkedIn-pagina.

Je zou kunnen zijn geïnteresseerd in die artikelen